10
Legislatívne zmeny pre rok 2018
Kategória:
Autor:

Popis

Predstavujeme video seminár Jozefa Mihála na témy Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018 a Ročné zúčtovanie dane za rok 2017. Online video prednášku po zakúpení môžete sledovať opakovane neobmedzene krát po dobu 6 mesiacov na všetkých zariadeniach. Vysvetľované sú tieto témy: Nová minimálna mzda; Cestovné náhrady a stravovanie; Zákon o nelegálnej práci; Zákonník práce; 13. a 14. platy; Sociálne poistenie; Zdravotné poistenie; Zákon o dani z príjmov; Podiely na zisku za rok 2017; Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2017; Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2017. K video kurzu je i tlačený materiál ZDARMA. Ten Vám bude doručený poštou.

Časti kurzu

Kapitola 01
Kapitola 02
Kapitola 03
Kapitola 04
Kapitola 05
Kapitola 06
Kapitola 07
Kapitola 08
Kapitola 09
Kapitola 10